Các bài viết cũ

Tài liệu tham khảo “Thiết Kế Đồ Họa Cho Bao Bì Thực Phẩm”

Link download

Advertisements

Phong cách Use illustration as narrative

Vẫn thích kiểu bao bì kết hợp phong cách này.

1-smashmallow-illustration

Xem nguồn: Tại đây

Packaging Trends 2017

Link xem và download

Packaging design

Tài liệu tham khảo”Thiết Kế Đồ Họa Cho Bao Bì Thực Phẩm”

Nguyễn Minh Hải, MFA. 07/2012

Link download