Các bài viết cũ

Trình bày báo cáo TN( tham khảo)

1/ Giới thiệu đề tài, đầy đủ thông tin( tên, đia chỉ…). Giới hạn đề tài( nếu có)

2/Tóm tắt phần nghiên cứu đề tài.

3/ Đưa ra các sp sẽ thiết kế

– Liệt kê chi tiết ( số lượng)

– phần tự chọn: nêu lý do tại sao chọn ( bao bì, ấn phẩm vp)

4/ Giải pháp thiết kế – ý tưởng cho đồ án.

– Giải pháp chung

– Giải pháp chi tiết

5/Kết luận.( xin ý kiến của hội đồng)

Bài sưu tầm sp đồ họa.

Link download : http://www.mediafire.com/?3mmd8wwwncodh8k