Các bài viết cũ

Danh sách SV & ĐTài TN-2017

STT HỌ VÀ TÊN ĐỀ TÀI
1. Vũ Đình Phước

Phone:0969 32 880

Email:phuocphuoc.pv@gmail.com

Quảng cáo S.P Dầu nhớt MOTUL Việt Nam

(P.Án 2)

2. Nguyễn Trọng Nghĩa

Phone:01664 055 099

Email:meaningts96@gmail.com

Quảng cáo S.Phẩm  máy ảnh Canon Việt Nam

(P.Án 1 – Nhóm 1)

3.  Nguyễn Thị Hoàng Trang

Phone: 0927 646 595

Email: banhgato95@gmail.com

Quảng cáo S.Phẩm Giày CONVERSE

(P.Án 1 –Nhóm 1)

GVHD: T.Hiếu