Các bài viết cũ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN: sử dụng logo và các sản phẩm liên quan của thương hiệu “ Mặt Trời Bé Thơ”

Những hình ảnh về nhận diện của mô hình nhượng quyền “Mặt trời bé thơ” sẽ được sử dụng rộng rãi trên 63 tỉnh thành của Việt Nam và cả các hoạt động truyền thông đại chúng. Chính vì vậy, việc sử dụng hệ thống nhận diện đúng cách là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm đồng nhất thành hệ thống tổng thể trong tất cả các phương tiện truyền thông.

Xem và Download 

Advertisements