Các bài viết cũ

Phần mềm chuyển đối tượng Bitmap sang Vector

Đã thử test qua đánh giá tốt, chi tiết sang vector chính xác, tuy nhiên cần phải hiệu chỉnh lại trên AI hoặc CDR.

https://vectormagic.com/