Các bài viết cũ

Graphic Design Sketchbook Ideas

Graphic Design Sketchbook Ideas – 22 Inspirational Examples

 

Nguồn studentartguide.com

Advertisements

The art of Africa…

Nguồn link TẠI ĐÂY

Brain Doodles

Nên xem và tham khảo

http://braindoodles.net/

Creative Advertisment Design about Shoes

Những quảng cáo sáng tạo của thương hiệu giày

Link tham khảo ý tưởng tại đây