KẾ HOẠCH TN CK16-2017

THỜI GIAN THỰC HIỆN

– Ngày 5/4 → 12/4/ 2017 sinh viên ôn thi tốt nghiệp môn chủ nghĩa Mác-Lênin, TT HCM

– Ngày 13/4/2017 thi tốt nghiệp môn lý luận Mác – Lê nin, TT HCM

– Ngày 14/4 sinh viên nhận đề thi tốt nghiệp

– Ngày 15/4 → 14/6 sinh viên thực hiện ĐATN

– Ngày 15/6 sinh viên nộp bài ĐATN về văn phòng Khoa.

– Ngày 16/6/2016 Hội đồng khoa chấm dự kiến ĐATN

– Ngày 19/6 Khoa tổng hợp điểm, nhập điểm vào phần mềm quản lý và chuyển bản điểm gốc

về Phòng Đào tạo.

– Ngày 20/6 → 27/6  bảo vệ ĐATN

Chi tiết XEM TẠI ĐÂY

Advertisements
%d bloggers like this: