Các bài viết cũ

THIẾT KẾ POSTER VÀ CÁC THỂ LOẠI POSTER.

THIẾT KẾ POSTER NHƯ THẾ NÀO VÀ CÁC THỂ LOẠI POSTER.

CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT

Advertisements

Poster sáng tạo

Poster Gallery

FACEBOOK

Converse poster

Poster theo phong cách 1980

Xem quá trình tạo ra nó tại đây